Nytt tilbod til alle som gjestar nettsida vår

Ard arealplan har utvida våre tenester med ei kartløysing som syner våre reguleringsplanar som er ferdigstilte eller er under arbeid. Difor har vi no laga eige kart i Google Earth der du kan navigere og finne alle våre reguleringsplanar. Karttenesta finn du øvst på nettsida under «Om Ard».

Trykk  på kartet for å komme videre til karttenesta.

ard e-mail-02

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler