Publisert:

Ny tilsett

Lene Lindhardt Hammer har byrja å jobbe i Ard arealplan. Lene har bachelorutdanning i Landmåling og eiendomsdesign frå Høgskolen i Bergen, og skal arbeide som arealplanleggar hos oss. Vi ser fram i mot ei spanande tid med mange nye prosjekt og gode samarbeid.

E-post og telefonnummer for alle tilsette finn du i «Kontakt» øvst på sida.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert