Publisert:

Ny tilsett

Aslaug Sæther har byrja å jobbe i Ard arealplan. Aslaug har hovudfag i geografi frå Universitetet i Bergen, og skal arbeide som arealplanleggar hos oss. Aslaug har fleire års erfaring som planleggar i privat sektor samt erfaring frå Universitet- og høgskulesektoren i Bergen. Vi ser fram i mot ei spanande tid med mange nye prosjekt og gode samarbeid.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert