Ny tilsett

Aslaug Sæther har byrja å jobbe i Ard arealplan. Aslaug har hovudfag i geografi frå Universitetet i Bergen, og skal arbeide som arealplanleggar hos oss.

Aslaug har fleire års erfaring som planleggar i privat sektor samt erfaring frå Universitet- og høgskulesektoren i Bergen. Vi ser fram i mot ei spanande tid med mange nye prosjekt og gode samarbeid.

Skriv ut