Ny medarbeidar

Hedvig Godvik Olsen

Hedvig Godvik Olsen starta som arealplanleggar hos Ard arealplan as den 1. aug. Hedvig er nyutdanna landskapsarkitekt frå universitetet for miljø– og biovitskap på Ås.

I masteroppgåva fokuserte Hedvig på korleis ein kan utforme uteområde ved rehabiliteringssentre.

Vi ser fram til eit fruktbart samarbeid med Hedvig der hun får nytta sin kunnskap i høve til arealplanlegging,  med fokus på å finne gode løysningar for dei prosjekta ho skal jobbe med. Saman skal vi jobbe for å skape gode resultat for alle partar.

Skriv ut