Publisert:

Ny medarbeidar

Hedvig Godvik Olsen
Hedvig Godvik Olsen starta som arealplanleggar hos Ard arealplan as den 1. aug. Hedvig er nyutdanna landskapsarkitekt frå universitetet for miljø– og biovitskap på Ås.

I masteroppgåva fokuserte Hedvig på korleis ein kan utforme uteområde ved rehabiliteringssentre.

Vi ser fram til eit fruktbart samarbeid med Hedvig der hun får nytta sin kunnskap i høve til arealplanlegging,  med fokus på å finne gode løysningar for dei prosjekta ho skal jobbe med. Saman skal vi jobbe for å skape gode resultat for alle partar.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert

Tags: