Publisert:

Mellombels omstruktur i Ard

Pga. Geir Håland sin sjukdom har vi mellombels omstrukturert firmaet. Sjå oversikt.

Kari vert konstitusjonell dagleg leiar.

Jan Espen vert fagansvarleg / kundekontakt

Ann-Helen tar over administrasjon

 

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert

Tags: