Mellombels omstruktur i Ard

Pga. Geir Håland sin sjukdom har vi mellombels omstrukturert firmaet. Sjå oversikt.

Kari vert konstitusjonell dagleg leiar.

Jan Espen vert fagansvarleg / kundekontakt

Ann-Helen tar over administrasjon

 

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler