Publisert:

Mats Knutsen er ny tilsett

Mats Knutsen har byrja å jobba i Ard arealplan som arealplanleggar. Mats har ei brei utdanning, med bachelor i både landskapsplanlegging med landskapsarkitektur frå Høgskulen i Sogn og Fjordane, og opplevingsproduksjon og interaktiv design med fordjuping i 3D design frå Høyskulen i Hedmark. Mats har erfaring som konsulent retta mot byggebransjen og byggesak, samt med freelance arbeid innan 3D- og grafisk design. Vi ser fram i mot ei spanande tid med mange nye prosjekt og godt samarbeid.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]