Publisert:

Kvernhusdalen

Detaljreguleringsplan for Kvernhusdalen ble godkjent i Askøy kommunestyre den 03.05.18.

Planområdet utgjør ca. 50 daa og er beliggende på Kleppe, like sør-sørøst for «Amfi Askøy». I planområdet er det foreslått oppført 79 nye boenheter fordelt på 11 tomter for ene- og tomannsboliger og 3 felt blokkbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur, leke- og uteoppholdsareal, naturområder m.m. I tillegg er det 6 eksisterende bolighus innenfor planområdet.

Planen legger til rette for en utbygging av 64 leiligheter i blokkbebyggelse. Leilighetene ligger hovedsakelig i nordlig del av planområdet. Prinsippet er at bebyggelsen skal tilpasse seg landskapet ved å følge terrenget opp mot bebyggelsen som ligger i Øvre Kleppe-vegen. Blokkbebyggelsen vil brytes opp i høyde og utforming og vil bestå av leiligheter i varierende størrelser. Innenfor blokkbebyggelsen vil det dannes større uteområder med gode solforhold. Parkering anlegges under bebyggelse, i egne parkeringsetasjer.

Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Rogde Eiendom AS. Forum Arkitekter AS har vært samarbeidende arkitekter.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert

Tags: