Publisert:

Kvernhusdalen

Detaljreguleringsplan for Kvernhusdalen ble godkjent i Askøy kommunestyre den 03.05.18.

Planområdet utgjør ca. 50 daa og er beliggende på Kleppe, like sør-sørøst for «Amfi Askøy». I planområdet er det foreslått oppført 79 nye boenheter fordelt på 11 tomter for ene- og tomannsboliger og 3 felt blokkbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur, leke- og uteoppholdsareal, naturområder m.m. I tillegg er det 6 eksisterende bolighus innenfor planområdet.

Planen legger til rette for en utbygging av 64 leiligheter i blokkbebyggelse. Leilighetene ligger hovedsakelig i nordlig del av planområdet. Prinsippet er at bebyggelsen skal tilpasse seg landskapet ved å følge terrenget opp mot bebyggelsen som ligger i Øvre Kleppe-vegen. Blokkbebyggelsen vil brytes opp i høyde og utforming og vil bestå av leiligheter i varierende størrelser. Innenfor blokkbebyggelsen vil det dannes større uteområder med gode solforhold. Parkering anlegges under bebyggelse, i egne parkeringsetasjer.

Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Rogde Eiendom AS. Forum Arkitekter AS har vært samarbeidende arkitekter.

Tilsvarande

God sommar!

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert

Tags: