Publisert:

Gulen industrihamn

Detaljreguleringsplan for Gulen industrihamn vart godkjent i kommunestyret i Gulen kommune den 18.10.18.

Planområdet ligg i Halsvika i Gulen kommune og er på om lag 1002 daa. Reguleringsplanen legg til rette for vidare utvikling av næringsområdet. Det er allereie etablert næringsbygg og næringsverksemd innanfor planområdet. Næringsbygget inneheld hotellovernatting, basseng, kontor og daglegvarebutikk. Bakgrunnen for planarbeidet er eit ynskje om å utvide eksisterande næringsverksemd og leggje til rette for ei vidare utvikling av næringsområdet.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]