Publisert:

God jul

2016 har vore eit travelt og spanande år for Ard arealplan. I 2016 har nesten 20 av våre reguleringsplanar vorte godkjente – alt i frå reguleringsendringar til nye reguleringsplanar som Skogsskjenet i Sund kommune med nesten 400 nye bustader. Vi har varsla oppstart av 27 nye reguleringsplanarbeid i 2016 – mellom anna eit spanande prosjekt på NRK-tomta på Mindemyren. Eitt av dei siste planarbeida vi varslar i år er Bakkane i kystbyen på Straume, og fleire nye varslingar kjem like over nyttår. Vi har òg knytt til oss to nye medarbeidarar det siste året, og vi vurderer å knytte fleire til oss i året som kjem. Som årets julekort fortel, gjekk studieturen til Island der vi vart tekne godt i mot av mellom anna EFLA og Reykjavik kommune som viste oss bustadprosjekt i Reykjavik.

Vi ynskjer alle våre kundar, samarbeidspartnarar og andre kontaktar ei riktig god jul, og eit godt og innhaldsrikt nytt år!

Med beste helsing alle oss i Ard.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert

Tags: