Erleveien 20 vedtatt i bystyret i Bergen

Et enstemming bystyre i Bergen vedtok i går, 20. april, reguleringsplan for Erleveien 20. Planen er utarbeidet av Ard arealplan as for Vestbo as. Lund & partnere arkitekter as har vært arkitekt for prosjektet.

Reguleringsplanen legger opp til nye boliger, butikk og et helt nytt torg sentralt på Landås. Planen bidrar også i å rydde opp i parkeringssituasjonen i området. Vi er stolte av reguleringsplanen som ble enstemming vedtatt av bystyret, og vi kan se tilbake på en spennende, og til tider krevende planprosess. Fra talerstolen i går ble det blant annet sagt at:

Dette er en reguleringsplan som er oppskriften på hva god fortetting er. (Lillian Blom, SV)

Les mer på Bergen kommune om behandlingen av saken på https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-135897.

Skriv ut