- Ard arealplan - https://www.ardarealplan.no -

Eidesjøen

Mindre reguleringsendring for Eidesjøen sør vart vedtatt i Sund kommune sitt forvaltningsstyre og planutval 24. oktober 2016.Planen endrar mellom anna vegtilkomst og utnytting i bustadområdet, som ligg på Spilde i Sund kommune. I varslingsbrevet til høgre står det meir om dei konkrete endringane.

Husbyggernes innkjøpskontor AS er tiltakshavar på planarbeidet.