Digitalt nabomøte 8.desember

Det vil holdes et digitalt nabomøte tirsdag 8. desember der planlagt boligprosjekt i Stavkirkevegen 11b vil bli presentert. På møtet vil arkitekt vise en 3D presentasjon av prosjektet der man mellom annet vil få se hvordan prosjektet vil oppleves fra både Stavkirkevegen og Storetveitvegen. Fremdriftsplanen for prosjektet vil også bli presentert og det vil bli mulig å stille spørsmål. Se vedlagt invitasjon for mer info.

Skriv ut