Publisert:

Blombrekkena

Blombrekkena, Askøy kommuneReguleringsplan for Blombrekkena i Askøy ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 29.04.2016.

Planområdet ligger på Davanger, midt på Askøys vestside. Planen legg til rette for et nytt boligfelt med 66-72 nye boenheter fordelt på 26 eneboliger, 13 tomannsboliger, 8 enheter i rekke, og seks tomter hvor det kan bygges enten eneboliger eller tomannsboliger. Planområdet er omtrent 56 daa.

Nydal Bygg AS har vært vår oppdragsgiver på planarbeidet.

Se planområdet og våre andre planer på Askøy på kart.ardarealplan.no.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]