Blombrekkena

Blombrekkena, Askøy kommune

Reguleringsplan for Blombrekkena i Askøy ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 29.04.2016.

Planområdet ligger på Davanger, midt på Askøys vestside. Planen legg til rette for et nytt boligfelt med 66-72 nye boenheter fordelt på 26 eneboliger, 13 tomannsboliger, 8 enheter i rekke, og seks tomter hvor det kan bygges enten eneboliger eller tomannsboliger. Planområdet er omtrent 56 daa.

Nydal Bygg AS har vært vår oppdragsgiver på planarbeidet.

Se planområdet og våre andre planer på Askøy på kart.ardarealplan.no.

Skriv ut