Publisert:

Artikkel i Norske Bransjemagasinet

Artikkel i Norske Bransjemagasinet

I oktober/novemberutgåva av Norske Bransjemagasinet kunne ein lese ein artikkel om Ard arealplan as. Artikkelen er òg å lese på nettsida deira.

http://www.norskebransjemagasinet.no/nyheter/Artikkel/leiande-pa-arealplanar_ArdArealplan

 

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert

Tags: