Ard sine reguleringsplanar på Google Earth

Ard sine reguleringsplanar på Google Earth

Kartløysinga vår på Google Earth vert oppdatert fortløpande når vi varslar nye planar og når planar vi har arbeidd med vert godkjent i kommunestyra rundt i kring på Vestlandet. No har vi nett lagt ut dei siste planane vi skal starte opp arbeidet med, og oppdatert nokre andre kart. Følg lenka her til kartsida for å sjå meir av prosjekta vi arbeidar med for tida. http://earth.ardarealplan.no/

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler