Ard på Twitter og Facebook

Ved lanseringa av ardarealplan.no har vi også oppretta Twitter og Facebook konto. Du kan godt følje oss på desse tenestene viss du ønskje.

På Twitter-kontoen kommer vi til å legge ut dei siste nyheitene, kunngjeringane og så vidare, som blir lagt til nettsida.

Skriv ut