Publisert:

Ard på Twitter og Facebook

Ved lanseringa av ardarealplan.no har vi også oppretta Twitter og Facebook konto. Du kan godt følje oss på desse tenestene viss du ønskje.

På Twitter-kontoen kommer vi til å legge ut dei siste nyheitene, kunngjeringane og så vidare, som blir lagt til nettsida.

Tilsvarande

God sommar!

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert