Publisert:

Alvøen/Ellingshaugen

Detaljreguleringsplan for Alvøen/Ellingshaugen ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med arkitekt Sven Gundersen. Alvøen Eiendommer AS er forslagsstiller for planen.

Planen legger til rette for fire eneboliger. Sør i planområdet omreguleres en barnehagetomt til frittliggende småhusbebyggelse med plass for to eneboliger. I den nordlige delen av planområdet ønsker man å beholde de to eneboligene som er regulert i gjeldende plan, men å gjøre noe om på bestemmelsene for disse for å tilpasse dem bedre til dagens standard.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]