Notat fra digitalt nabomøte 8. desember

Det ble avholdt et digitalt nabomøte tirsdag 8. desember der planlagt boligprosjekt i Stavkirkevegen 11b ble presentert. Arkitekt viste en 3D-presentasjon for prosjektet og en fremdriftsplan ble presentert. Det var mulig for deltakere i møtet å stille spørsmål. Vedlagt ligger notat fra møtet.