Notat fra digitalt nabomøte 8. desember

Det ble avholdt et digitalt nabomøte tirsdag 8. desember der planlagt boligprosjekt i Stavkirkevegen 11b ble presentert. Arkitekt viste en 3D-presentasjon for prosjektet og en fremdriftsplan ble presentert. Det var mulig for deltakere i møtet å stille spørsmål. Vedlagt ligger notat fra møtet.

Videoer om planlegging

Regjeringen har fått produsert video om planlegging. Videoen skal bidra til inspirasjon og læring, og gi en rask oversikt over viktige aspekter innen planlegging.

Kart og tilleggsfiler