Kunngjering

 

Vi kjem tilbake med fleire kunngjeringar

Ard arealplan as
c/o Spaces Media City
Lars Hilles gate 30
5008 Bergen

eller på e-post til: post@ardarealplan.no.

For meir informasjon kontakt Ard arealplan as på tlf. 55 31 95 00.

Skriv ut