Tilsette

Kari Johannesen

Dagleg leiar · Samfunnsplanleggar
+47 958 32 614
kj@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Hedvig Godvik Olsen

Landskapsarkitekt · Planleggar
+47 464 19 815
hgo@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Sandra Aleksejeva

Landskapsingeniør
+47 947 14 902
sa@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Aslaug Sæther

Geograf · Arealplanleggar
+47 415 06 870
as@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Nadia Storetvedt Khateeb

Planleggar (byggingeniør)
+47 913 66 482
nsk@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Olivier Ceyssens

Planleggar (byggingeniør)
+47 941 42 647
oc@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Maria Grepstad Stokstad

Jurist
+47 900 58 100
mgs@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Geir Håland

Seniorrådgjevar · Pensjonist
+47 55 31 95 00
gh@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort