Tilsette

Kari Johannesen

Dagleg leiar · Samfunnsplanleggar
+47 958 32 614
kj@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Hedvig Godvik Olsen

Landskapsarkitekt · Planleggar
+47 464 19 815
hgo@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Sandra Aleksejeva

Landskapsingeniør
+47 947 14 902
sa@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Lene Lindhardt Hammer

Arealplanleggar
+47 464 18 813
llh@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Aslaug Sæther

Geograf · Arealplanleggar
+47 415 06 870
as@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Svein Are Furdal

Ingeniør · Arealplanleggar
+47 908 12 583
saf@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Nadia Storetveit Khateeb

Planleggar
nsk@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort

Geir Håland

Seniorrådgjevar · Pensjonist
+47 55 31 95 00
gh@ardarealplan.no

Last ned kontaktkort