Publisert:

Bilde av gule paraplyar mot ein blå himmel

Vi søker arealplanleggar!

Har du erfaring frå reguleringsplanarbeid eller liknande, høyrer vi gjerne frå deg! Flott også med relevant kompetanse og minimum eit års arbeidserfaring.

Send oss ei kort skildring av deg sjølv: bakgrunn, kompetanse og motivasjon for å jobbe hjå oss.


Stilling: Arealplanleggar
Stad: Bergen
Ansettelsesform: Fast
Frist: Snarast

 • høgare relevant utdanning (minimum bachelorgrad) t.d. arealplanleggar, landskapsarkitekt
 • erfaring frå planarbeid
 • fagleg innsikt og evne til nytenking
 • samfunnsinteresse
 • gode skriveeigenskapar i bokmål og nynorsk

Kva bør du ha i verktøykassa?

 • likar faglege utfordringar
 • strukturert
 • løysingsorientert
 • gjennomføringsevne
 • evne og vilje til samarbeid

Kva vi tilbyr?

 • 100% fast stilling
 • gode lønnsforhold og god pensjonsordning
 • varierte, utfordrande og gode arbeidsoppgåver
 • høve til å påverke eigen arbeidssituasjon
 • fleirfagleg miljø
 • sosiale arrangement
 • sentralt plassert kontor med moderne fasilitetar

Kven er vi?

Vi er ein gjeng som har jobba med plan sidan 2008.
Vi i Ard liker å undersøke og sjå etter mogelegheiter for å finna dei gode løysingane.
Ved å levere eit gjennomtenkt og nøye utarbeidd produkt, aukar sjansen for at framlegget raskt vert godkjend av saksutgreiar.
Prosjekta me utarbeidar skal vera mogleg å realisere.

Har du fleire spørsmål om stillinga?

Ta kontakt med: Kari Johannesen – dagleg leiar.
Mobil: 958 32 614.

Tilsvarande


Publisert

Tags: