Om Ard arealplan

Vi er ein gjeng som har jobba med plan sidan 2008.

Vi i Ard liker å undersøke og sjå etter mogelegheiter for å finna dei gode løysingane.

Ved å levere eit gjennomtenkt og nøye utarbeidd produkt, aukar sjansen for at framlegget raskt vert godkjend av saksutgreiar.

Prosjekta me utarbeidar skal vera mogleg å realisere.

Du finn oss lokalisert i Bergen og leverer oftast planar for Vestlandet. Sjå
meir om kvar du finn våre planar på Ard kart.

Om det er aktuelt er det berre å ta kontakt.

Kontakt oss!

Vi vil gjerne høyre frå deg!
Du kan nå oss på telefon, e-post eller skjemaet under.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.