Referanseprosjekt

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar Hopsgaarden AS. Området ligg i eit etablert bustadområde på Hop i Fana bydel. Det planleggjast for inntil 10 leilegheiter fordelt på to bygg. Busetnaden plasserast rundt eit tun som ligg…

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Forsidebilde Høyegården

Høyegården

Reguleringsplanen for Høyegården vart vedteken i Bergen bystyre  20. oktober 2020. Planen er utarbeidd av Ard arealplan as i samarbeid med En til En Arkitekter på oppdrag frå Høyegården AS. Planområdet ligg på Gyldenpris, rett sør for Bergen sentrum. Med planforslaget ynskjer ein å få til eit hyggeleg bustadområde med gode kvalitetar og særpreg. For…

Fra øst_01 Luren

Luren

Reguleringsplanen for Luren vart vedteken i Fjell kommunestyre  20. juni 2019. 

plankart Vollavegen

Vollavegen

Reguleringsplanen for Vollavegen vart vedteke i Bystyret i Bergen kommune 22.mars 2017.

illustrasjonsplan Eikhovden-Ostereidet

Eikhovden-Ostereidet

Reguleringsplanen for Eikhovden-Ostereidet vart vedteken i Lindås kommunestyre  9.mars 2017.